top of page
 • Natália Várošová

Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti: Jaký je mezi nimi rozdíl?


Je důležité chránit svůj dům i svoji domácnost. Každý si rád řekne, že je dostatečně opatrný a že se mu to stát nemůže, nicméně některé situace ovlivnit neumíme. Podívejme se tedy na to, jaký je rozdíl mezi dvěma nejčastějšími pojištěními, a to pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti.


Klíče k domu

Co je pojištění nemovitosti?


Jednou z věcí, na které myslet při koupi nemovitosti, by mělo být také pojištění. Pod slovním spojením pojištění nemovitosti rozumíme nejen samotnou nemovitost, ale i součásti, které jsou ke stěnám napevno přimontovány jako stěny, okna a podlahy. Pojištění nemovitosti chrání:

 • Bytový nebo rodinný dům

 • Bytovou jednotku (byt)

 • Rekreační budovu (chalupa, chata)

 • Garáž, garážový box nebo garážové místo

 • Hospodářské budovy a jiné doplňkové stavby

Pojištění bytu, domu nebo jakékoli nemovitosti byste neměli podcenit.


Co je pojištění domácnosti?


Pojištění domácnosti vám zase ochrání movitý majetek, který tvoří zařízení. Vztahuje se na:

 • nábytek

 • svítidla

 • koberce a bytový textil

 • domácí elektrospotřebiče - bílá technika (lednička, sporák, pračka…)

 • technická zařízení (výpočetní technika, audiovizuální technika, anténní systémy, filmovací a optické přístroje, fotoaparáty)

 • cennosti (drahé kovy, drahé kameny)

 • umělecké předměty, starožitnosti, sbírky

 • peníze, vkladní a šekové knížky, platební karty, cenné papíry

 • věci osobní potřeby (šatstvo, obuv)

 • nářadí a zařízení spojené s hobby

 • sportovní nářadí

 • ostatní movité věci (knihy, hračky, kosmetika, potraviny)

 • movité věci nacházející se v nebytových prostorách, ale patřící k nemovitosti nebo domácnosti


Jak vás tato pojištění chrání?


Pojistné produkty nabízené jednotlivými pojišťovnami, se obvykle liší v cenách, podmínkách i v rozsahu krytí. Tato ohrožení způsobená přírodou nebo člověkem obvykle pokryje každé pojištění domácnosti a nemovitosti.

 • povodeň a záplava

 • voda z vodovodního potrubí

 • požár

 • výbuch

 • přímý úder blesku

 • vichřice

 • krupobití

 • tíž sněhu nebo lavina

 • sesuv půdy

 • zhroucení skal a zemin

 • zakouření

 • výbuch sopky

 • zemětřesení

 • pád stromů

 • pád stožárů nebo jiných předmětů

 • náraz vozu, aerodynamický třesk

 • zhroucení letadla nebo jeho částí

 • krádež vloupáním nebo loupež

 • vandalizmus


Pojistná udalost

Situace, ve kterých vás pojištění ochrání, jsou však přesně stanoveny. Dejte si pozor, abyste byli připojištěni i na situace způsobené vlastní vinou. Ochrana před škodou způsobenou vlastním zaviněním není standardem, který by byl zahrnut v základním pojištění.Odpovědnost při pojištění nemovitosti


Jedná se o škodu, kterou jste způsobili na cizím majetku a která souvisí s vaší nemovitostí. Situace, kdy vytopíte sousedy nebo způsobíte požár, který poškodí i jejich majetek jsou běžné a je dobré být na ně připraven.


Odpovědnost při pojištění domácnosti


Tato odpovědnost zahrnuje odpovědnost všech členů domácnosti, dokonce i domácích zvířat. Jedná se o škody, které způsobíte při běžných životních činnostech. Samozřejmě však neúmyslně.


Které pojištění zvolit?


Otázka, která z těchto pojištění zvolit, není správná. Správnou otázkou je, proč si vybrat obě. Abyste opravdu ochránili svůj majetek, jsou zapotřebí obě pojištění.


Například v případě požáru, který by vám zničil kuchyňský stůl, židle i parkety chcete, aby pojištění pokrylo všechny tyto položky. Parkety jsou však součástí pojištění nemovitosti a stůl a židle jsou obsaženy v pojištění domácnosti. Obě tato pojištění se jen výjimečně překrývají.


Proč uzavřít obě pojištění v jedné pojišťovně?


Jediný důvod, proč pojištění uzavřít v rozdílných pojišťovnách, je cena. Nicméně, uzavření obou pojištění v jedné pojišťovně bude nejen jednodušší z administrativního hlediska, ale podmínky by se měly navíc doplňovat.


PojištěníJak postupovat při škodě na vašem majetku?


Zdokumentujte to


V první řadě zajistěte místo, kde se škoda stala, abyste předešli zvětšování škod. Následně hned pořiďte dokumentaci. Natáčejte videa a pořizujte fotografie. Snažte se jich udělat co nejvíc a z každého úhlu.


Kontaktujte pojišťovnu


Nahlaste neprodleně pojistnou událost. V době moderních technologií je jen na vás či do pojišťovny zavoláte, vyplníte online formulář nebo preferujete osobní návštěvu pojišťovny.


Obhlídka


S pojišťovnou si domluvíte termín obhlídky. Ta se uskuteční v závažnosti od škody. Jedná-li se o škodu menší, pojišťovna si s vámi dohodne termín obhlídky předem. V případě větší škody pojišťovna provede obhlídku téměř okamžitě.


Kompletace


Veškerou dokumentaci zkompletujte a předložte pojišťovně. Pojistná událost se následně zaregistruje, provede se výpočet pojistného plnění a přistoupí se k uzavření pojistné události.


Na co se připojistit?


Následně uvedené položky většinou nejsou zahrnuty ve standardní pojistce, přesto tyto události mohou nastat a je dobré být vůči nim chráněn.

 • nepřímý úder blesku, přepětí

 • srážková voda

 • únik vody

 • výpadek elektrické energie a následné škody v domácnosti

 • pojištění skla proti rozbití

 • zkrat elektromotoru, shoření motoru v domácích elektrospotřebičích

 • pojištění automatické pračky

 • pojištění jako prodloužení záruky na domácí elektrospotřebiče

 • pojištění kol uložených mimo byt (např. ve sklepních prostorách)


Podpojištění a přepojištění


Úspory


Co je to podpojištění?


Podpojištění nastává, když pojistná částka neodpovídá hodnotě majetku, ale je nižší. V případě, že by pojistná událost nastala, hrozí vám pak nízké plnění, které nepokryje hodnotu poškozeného majetku.


Co je to přepojištění?


S přepojištěním se setkáte v případě, kdy je vaše splátka nepoměrně vysoká. Pojišťovna vám bude událost plnit jen do výše majetku. Všechny peníze, které dáte do pojištění nad rámec jsou naprosto zbytečné.


Oba tyto jevy jsou nežádoucí. Dbejte tedy na to, aby byla cena pojištění poměrná k hodnotě majetku. Abyste těmto situacím předešli, je důležité pojištění každý rok kontrolovat a aktualizovat. Na správnou pojistnou částku má vliv mimo jiné i zvyšující se cena nemovitostí. Právě kvůli tomu je poměrně častou praxí, že jsou nemovitosti podpojištěny.


Závěr


Jednotlivé pojišťovny poskytují různé produkty v různých cenách. Je pochopitelné, že při koupi nové nemovitosti a častokrát i splácení úvěru jsou vaše finance našponovány a máte strach zatížit váš rozpočet dalšími výdaji. Podívejte se na tipy, jak splatit úvěr dříve nebo se zaměřte na jiné formy, jak ušetřit. Pojištění však nepodceňujte. Případné škody na nemovitosti se umí vyšplhat do řádů milionů korun.
0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page